Kunnskap

Siste oppdatering: 9 mai 2020


Denne er den vitenskaps, kunnskaps og know-how seksjonen til websiden. Jeg alltid ser etter nye ting å lære. Dersom dere har noen interesante studier eller andre materialer som er relatert til websidens temaen, bare send dem til meg gjennom emailen min.

Jeg er tungt innflytet av den GRADE tilnærming til bevisevaluering. Kort sagt, epidemiologiske (observasjonelle) bevis betyr lite til meg, unntatt den er uvanlig sterk (som den astronomiske risikoforhold assosiert med røyking), og jeg skal foretrekke eksperimental bevis (spesielt randomiserte kontrollerte studier) fremfor epidemiologi.